aaaaa

Diagnostykę bezsenności należy rozpocząć od oceny ogólnego stanu zdrowia pacjenta, obejmującego zebranie wywiadu lekarskiego uzupełnionego o badanie fizykalne. Przydatnym narzędziem diagnostycznym jest aktygrafia, dziennik snu prowadzony przez pacjenta przez okres 10-14 dni oraz kwestionariusze oceniające nasilenie występujących objawów.

W celu wykluczenia innych chorób będących przyczyną bezsenności mogą zostać zlecone badania dodatkowe tj. badania laboratoryjne krwi czy konsultacja psychiatryczna. W przypadku podejrzenia współwystępowania innego pierwotnego zaburzenia snu, tj. zaburzeń oddychania w trakcie snu lub parasomni można rozważyć wykonanie badania polisomnograficznego.

KONTAKT

dr n. med. Wojciech Kuczyński
sen.diagnostyka@gmail.com
tel. +48 797 333 645

Klinika Zdrowy Sen
ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa
REGON: 145839380
tel. +48 788 263 946

KONTAKT

dr n. med. Wojciech Kuczyński
sen.diagnostyka@gmail.com
tel. +48 797 333 645

Klinika Zdrowy Sen
ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa
REGON: 145839380
tel. +48 788 263 946

nfz

© 2021 Medycyna snu | Polityka prywatności