czcionka

Bezsenność jest najczęstszym zaburzeniem snu dotykającym około 1/3 populacji. Problem ten jest szczególnie widoczny w krajach wysoko rozwiniętych, ponieważ bezsenność należy do chorób cywilizacyjnych, które są skutkiem przewlekłego stresu, szybkiego tempa życia, nadmiaru obowiązków i narastających problemów dnia codziennego. Prowadzi do pogorszonego funkcjonowania w ciągu dnia i złego samopoczucia, co w znaczny sposób wpływa na obniżenie jakości życia, dlatego tak istotne jest wczesne rozpoznanie i wprowadzenie odpowiedniego postępowania terapeutycznego.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi wyróżnia się trzy główne rodzaje bezsenności: przewlekłą, krótkotrwałą oraz inną bezsenność – niespełniającą kryteriów rozpoznania poprzednich grup. Bezsenność przewlekła charakteryzuje się trudnościami ze snem wraz z występowaniem objawów w ciągu dnia przynajmniej 3 dni w tygodniu w ciągu ostatnich 3 miesięcy lub dłużej. Bezsenność krótkotrwała charakteryzuje się czasem trwania poniżej 3 miesięcy bez określonej minimalnej częstości występowania objawów w tygodniu. 

KONTAKT

dr n. med. Wojciech Kuczyński
sen.diagnostyka@gmail.com
tel. +48 797 333 645

Klinika Zdrowy Sen
ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa
REGON: 145839380
tel. +48 788 263 946

KONTAKT

dr n. med. Wojciech Kuczyński
sen.diagnostyka@gmail.com
tel. +48 797 333 645

Klinika Zdrowy Sen
ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa
REGON: 145839380
tel. +48 788 263 946

nfz

© 2021 Medycyna snu | Polityka prywatności