Skip to content

POLISOMNOGRAFIA W PROTOKOLE MWT

Polisomnografia w ramach protokołu MWT (ang. maintenance of wakefullness), czyli test utrzymania czuwania to badanie przeprowadzane w celu analizy czuwania w trakcie dnia. Badanie to zalecane jest w przypadku występowania nadmiernej senności u osób wykonujących pracę, która wymaga utrzymania czujności (np. zawodowi kierowcy). Pozwala ocenić, czy pacjent potrafi pozostać w stanie czuwania pomimo przebywania w warunkach sprzyjających zasypianiu.

    Jak przebiega badanie?

    Badanie przeprowadzane jest w warunkach szpitalnych. Składa się z 4-5 części trwających po 40 minut, wykonywanych co 2 godziny w ciągu dnia. W ich trakcie pacjent spędza czas w wygodnym fotelu w zaciemnionym i cichym pomieszczeniu. W trakcie 40-minutowej części pacjent nie powinien wykonywać żadnych czynności – czytać, słuchać muzyki itp., z kolei w trakcie 2-godzinnej przerwy może zająć się innymi czynnościami. Istotne jest utrzymanie stanu czuwania od początku do końca badania. Przez cały czas trwania badania pacjent jest monitorowany za pomocą polisomnografu.

    Medycyna snu - dr n. med. Wojciech Kuczyński
    nfz

    © 2021 Medycyna snu