Skip to content
O mnie

Dr n. med. Wojciech Kuczyński

Sen od zawsze był obiektem mojej fascynacji, stał się przedmiotem badań naukowych, tematem rozprawy doktorskiej, a dziś jest przedmiotem pracy lekarza. Jako jedyna osoba w Polsce legitymuję się tytułem Somnologist – Expert in Sleep Medicine European Sleep Research Society. Jestem w trakcie szkolenia specjalistycznego w zakresie chorób płuc w Klinice Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej szpitala im. WAM w Łodzi. 

Doświadczenie w pracy klinicznej w zakresie medycyny snu zdobyłem w czasie staży m.in. w Japonii, Tajlandii czy we Włoszech, gdzie studiowałem dwa lata. Jestem adiunktem w Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kieruję licznymi badaniami naukowymi – m.in. międzynarodowego, wieloośrodkowego projektu badawczego dotyczącego fizjologii snu, realizowanego we współpracy z badaczami z Wielkiej Brytanii, Japonii i Nowej Zelandii.

Opublikowałem 17 artykułów naukowych w zagranicznych czasopismach, ponadto jestem autorem licznych wystąpień konferencyjnych w kraju i zagranicą. Osiągnięcie badawcze, z którego jestem najbardziej dumny stanowi cykl publikacji dotyczący czynników predykcyjnych w diagnostyce zespołu obturacyjnego bezdechu sennego.

Moją życiową pasją jest żeglarstwo i modelarstwo.

Medycyna snu - dr n. med. Wojciech Kuczyński
O mnie

© 2021 Medycyna snu